Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Word ook Wakker Mens!

Na 30 jaar is de drooglegging van het grootste deel van de maatschappij wel duidelijk geworden. De weg van de neoliberalen en ultrakapitalisten (en hun meelopers) loopt volledig dood. Er is een uitweg, maar dat vraagt naast offers ook een andere manier van denken. Zowel sociaal als financieel is elke wijziging mogelijk! Een rechtvaardige verdeling, zowel in onze eigen maatschappij als in de gehele wereld, levert op de lange termijn een rustige en stabiele leefomgeving voor de meeste mensen.

Burgers zijn als puntje bij paaltje komt eigenlijk altijd de klos, het is tijd voor verandering … De maatschappelijke rekening wordt nu bij het bedrijfsleven en de aandeelhouders neergelegd. De koek wordt anders verdeeld, maar ook voor hen blijft er zat over. Daar fouten meteen worden gevoeld zal voorzichtigheid toenemen en wordt verkeerd gedrag automatisch gecorrigeerd …

Laat de volgende stellingen even ‘binnenkomen’:

 • In het dagelijks leven én in de politiek is het altijd een kwestie van kiezen.
 • Wat vinden wij als maatschappij en mensenwereld belangrijk?
 • Kunnen we over onze eigen schaduw heen stappen, ver vooruit denken en kiezen voor het nageslacht?

En beoordeel nu de volgende alternatieve wegen om tot een rechtvaardige maatschappij in 2050 te komen:

 • Religie krijgt een minimale en beperkte rol in politiek en onderwijs. Een nieuw te schrijven Humanistisch Grondvest wordt leidend in geestelijke ontwikkeling.
 • Een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de vervanging van alle soorten uitkeringen (AOW, WW, WAO, WIA, Bijstand, etc.). Per huishouden 900 Euro netto per maand, per volwassene 600 Euro netto per maand en per kind 300 Euro netto per maand.
 • OBi is een ondergrens. Een hoger inkomen verwerven is in de commerciële verhoudingen altijd mogelijk, doch bezit en vermogen worden zwaar belast.
 • Bezit wordt ontmoedigd en zaken als delen, huren en gebruik i.p.v. verbruik gestimuleerd. De hypotheekaftrek  verdwijnt ultimo 2030 in zijn geheel en per direct wordt de bovengrens op 500.000 Euro gesteld.
 • De vierde sector (o.a. onderwijs, zorg en defensie) wordt een mensensector, terwijl technologie en de inzet van robotisering in de overige drie sectoren tot een maximum wordt opgevoerd.
 • Een circulaire economie op basis van duurzaamheid, delen en respect voor de leefomgeving staat centraal.
 • Woningcorporaties worden gedwongen om veel meer sociale woningbouw door te voeren. Daarbij dient goed te worden nagedacht over effectieve, beter toegepaste woonvormen.
 • Sociale huur wordt gemaximeerd op 50% van het Obi voor één huishouden, zijnde 900*50%= 450 Euro.
 • Banken worden opgesplitst naar functionaliteit. Voor het spaargedeelte is er een nutsbank met gegarandeerde inleg en het spelen met geld wordt ondergebracht in een commerciële divisie.
 • Er wordt een nationale depositobank opgericht. Naast staatsgegarandeerd spaargeld zijn de meest gangbare financiële transacties gratis. Model staat daarbij de oude PCGD uit de jaren zeventig, de latere Postbank.
 • Gebruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de productie van benzine- en dieselauto’s) wordt ultimo per 2025 afgebouwd en de ontwikkeling en distributie van elektrische alternatieven versneld en gestimuleerd.
 • Belastingen worden herzien. Zo verdwijnt belasting op arbeid. Vermogensbelasting wordt sterk en progressief verhoogd. Nieuwe belastingen worden geïntroduceerd, zoals belasting op onttrokken waarde (BOW) en flitskapitaal (Tobintaks). 
 • Ontduiken is sowieso strafbaar, het ontwijken van belasting wordt uitgebannen. Bedrijven betalen alle belastingen in elk land waar ze actief zijn. Internationale afspraken zijn noodzakelijk.
 • Over de jaren volgt een grote nationalisatieronde, waarbij beheer en distributie van grondstoffen, transport en informatie (terug) in handen van de overheid komen.
 • Zorg, onderwijs, OV en informatie zijn gratis.

Deze big points uit De Derde Verlichting zijn opnieuw vastgesteld in oktober 2018. Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van ideeën, plannen en uitwerkingen wordt verwezen naar het boek. Een nieuwe politieke partij is een optie, maar het zou beter zijn als politieke stromingen de punten uit het Wakker Mens! programma ten dele of in zijn geheel overnemen. Uiteindelijk is ook het huidige politieke stelsel niet maatgevend. Zo nodig dient dat ook te worden veranderd …

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen als GezondVerstandBurger (@vinisva). Tevens muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Historie