Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

Log in (of vul eerst even het registratieformulier in) en bouw mee aan De Derde Verlichting

Geregistreerde gebruikers hebben o.a. toegang tot meer downloads (o.a. Vinisva Doctrine en Basisinkomen).

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


 

De Vinisva Doctrine = De Derde Verlichting


Angst en onzekerheid overheersen in de 21e eeuw. Ondanks ongefundeerde positiviteit bij regering en vele media komen we maar niet los van dat depri gevoel. Niet sinds 2008, maar ook al niet sinds 2001. Waar ligt dat aan? Gaan voor het eerst in de geschiedenis onze kinderen het niet beter hebben dan wij?

Als WIJ dat willen dan veranderen WIJ de wereld! Nee, gidsland zijn we bij lange na niet meer. We worden links en rechts voorbijgestreefd, of het nu gaat om basisinkomen, legalisering van wiet, duurzaamheid, CO2-uitstoot of solidariteit en verdraagzaamheid. maar ... Nederland heeft de wereld wel vaker verbaasd en veranderd. Waarom zouden we dan toch niet het voortouw nemen bij de bouw van de toekomst van de wereld? Met de energie en vernieuwingsdrang uit onze veelgeroemde VOC mentaliteit gaan we de komende decennia flink aan de slag ... in sync met 500 jaar geleden ...

Ik trek ongeveer 100 jaar uit voor een grote, maatschappelijke ommekeer, waarvan het pad globaal wordt geschetst in mijn uitgebreide manifest De Derde Verlichting. Uiteindelijk moet het nog wel uitgevoerd worden natuurlijk. Voor allerlei praktische doeleinden is er dan ook een samenvatting in de vorm van een genummerde variant: De Derde Verlichting – in stappen.

Centrale thema’s zijn humanisme, ‘centennial denken’ en het onvoorwaardelijk basisinkomen. In een wereldbrede context, met raakvlakken op gebieden als wereldoriëntatie, maatschappij, staatsinrichting, recht, politiek, filosofie, economie, technologie, milieu en duurzaamheid.

De Derde Verlichting (ook wel bekend als De Vinisva Doctrine) is volgens mij de vlag die de lading goed dekt: een bundeling van bestaande en nieuwe ideeén om te komen tot een nieuwe, Derde Verlichting. Uiteindelijk moet er nog wel het een en ander gebeuren, waarbij ook de lezer steeds wordt uitgedaagd in actie te komen. Publicatie is voorzien eind 2017.

Hans Geurts
April 2016


Wijziging per 14-08-2017

Zowel het manifest zelf, De Derde Verlichting, als de De Derde Verlichting - in stappen (de puntsgewijze samenvatting) zijn in een vergevorderd stadium terechtgekomen. Momenteel worden de laatste nuances aangebracht en is een zoektocht naar de meest geschikte weg naar publicatie gaande.

Wijziging per 05-11-2016

Er steekt heel wat tijd en energie in het verzamelen van informatie en het bouwen aan documentatie. Copyright is sowieso van kracht op alle informatie op deze website (zie disclaimer), maar daarenboven wil ik toch wel graag weten of en door wie mijn breinkronkels ter kennis worden genomen. Downloads zijn voortaan gesplitst in beperkte, vrij beschikbare documenten en uitgebreide versies voor geregistreerde gebruikers, of via een verzoek per mail. Doe mee of neem contact op bij interesse.


Historie

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.