Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Grappig, Google hits op de zoekterm "Nieuwe Verlichting" geven bijna alleen maar neoliberale links naar bedrijven in de lichtsector ... Is dit ook weer een aanwijzing dat er iets grondig mis is? Voor (potentieel) actieve burgers zijn de volgende websites het bezoeken en eventueel volgen meer dan waard:

Deze lijst met websites is altijd onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.