Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Niets zegt meer over hoe wij als mensen de aarde met elkaar delen dan het vinden van manieren om iedereen te voeden. Als wij nu wereldwijd de handen ineenslaan, de groeiende beweging tegen voedselverspilling en de Avaaz-gemeenschap, dan kunnen wij samen honger voorkomen en de enorme druk op arme boeren en ons kostbare milieu wegnemen.

Met hoop,

Tristram Stuart, met de teams van Feedback en Avaaz

Teken de petitie!

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.