Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Bij de realisatie van een coöperatie is de keuze voor een rechtsvorm noodzakelijk en wel eentje met rechtspersoonlijkheid. Een CV, BV of VOF kan natuurlijk ook, maar meest voor de hand liggend zijn 'Vereniging' en 'Stichting'.

Voor de oprichting van een vereniging is niet zoveel nodig. Je moet er wel voor naar een notaris. Op Doehetzelfnotaris kun je de aanvraag online voorbereiden en voor de praktische afhandeling een aangesloten notaris in de buurt kiezen. Op dezelfde website staat een actueel kostenoverzicht. Per 15 juli 2015 was het tarief voor een vereniginsakte € 312,50 inclusief BTW.

Informatie van dezelfde website:

Een vereniging bestaat uit minstens twee personen. De hoogste macht van een vereniging ligt bij de leden(vergadering). De ledenvergadering benoemt het bestuur. Elk lid heeft één stem.

Er zijn twee soorten verenigingen. De eerste bezit geen rechtspersoonlijkheid. Die kan dan ook niet makkelijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Bovendien als de vereniging dat wel doet zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Een vereniging met rechtspersoonlijkheid moet worden opgericht door de notaris. Je moet, als je de vragen beantwoordt, de gegevens van de bestuursleden hebben, hun exacte namen en geboortedata. Ook moet je een omschrijving van de doelstelling van je vereniging hebben. Maak die niet te krap.

Een bijzondere vorm van een vereniging is de veel voorkomende Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin zijn de eigenaren van diverse appartementen vertegenwoordigd. Zij sparen samen voor onderhoud en bepalen de regels die gelden voor alle eigenaren in het complex.

Waarom weet ik niet, maar een zoektocht naar voorbeelden van een verenigingsakte levert bar weinig resultaat op. Hier vindt u de oprichtingsakte voor een politieke partij. In grote lijnen zijn de aktes vrijwel identiek, dus u krijgt een idee van wat er gaat gebeuren.

Tenslotte een waarschuwing: let goed op de prijzen, want het notaristarief kan nogal verschillen. Het varieert (landelijk) op deze vergelijkingswebsite van € 300 tot € 900! Vraag dus vooraf prijs of offerte! O.a. ook op deze website vindt u meer informatie over de oprichting van een vereniging.

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.