Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, actief als tweeter - volg @vinisva - en publicist van uiteenlopende artikelen. Zie Contact voor meer info.


    

Aurora! ... samen op weg naar de Derde Verlichting


It's a new day, a new dawn. Nee, gidsland zijn we bij lange na niet meer. We worden links en rechts voorbijgestreefd, of het nu gaat om basisinkomen, legalisering van wiet, duurzaamheid, CO2-uitstoot of openheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Maar ... Nederland heeft de wereld wel vaker verbaasd en veranderd. Waarom zouden we dan toch niet het voortouw nemen bij de bouw van de toekomst van de wereld? Met de energie en vernieuwingsdrang uit onze veelgeroemde VOC mentaliteit gaan we 100 jaar flink aan de slag ... in sync met 500 jaar geleden ...


Centennial denken. Ik trek 100 jaar uit voor een ommekeer, waarvan het pad uitgebreid wordt beschreven in het uitgebreide manifest waar ik momenteel aan werk. De Vinisva Doctrine is een subtitel die de lading goed dekt: een bundeling van bestaande en nieuwe ideeén om te komen tot een Nieuwe Verlichting. Uiteindelijk moet het nog wel uitgevoerd worden, natuurlijk ...

Publicatie, overigens inclusief onderbouwende rekenmodellen, is voorzien voor 2017, maar de teerling wordt nu alvast geworpen. Ik daag een ieder uit om mee te denken en eventueel bij te dragen aan de totstandkoming van het boek. Vandaar dat ik heb gekozen voor een publieke aftrap. Voor de idee- en beeldvorming is een aanzet gepresenteerd tijdens aflevering 8 van Café de Verbeelding.

Hans Geurts
April 2016


Wijziging per 01-07-2017

Zowel het hoofdwerk Aurora! (ofwel de Vinisva Doctrine) als Aurora! Puntsgewijs (ofwel de Vinisva Stellingen) zijn in een vergevorderd stadium terechtgekomen. Momenteel worden de laatste nuances aangebracht en is een zoektocht naar de meest geschikte weg naar publicatie gaande.

Wijziging per 05-11-2016

Er steekt heel wat tijd en energie in het verzamelen van informatie en het bouwen aan documentatie. Copyright is sowieso van kracht op alle informatie op deze website (zie disclaimer), maar daarenboven wil ik toch wel graag weten of en door wie mijn breinkronkels ter kennis worden genomen. Downloads zijn voortaan gesplitst in beperkte, vrij beschikbare documenten en uitgebreide versies voor geregistreerde gebruikers, of via een verzoek per mail. Doe mee of neem contact op bij interesse.


Historie Dossiers

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.