Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

© Copyright Vinisva / Hans Geurts 2015-2016. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, bestanden, etc) die op de website vinisva.nl ter lezing of download wordt aangeboden bij Vinisva c.q. Hans Geurts.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Vinisva c.a. Hans Geurts of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm of afgedrukt op papier, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Vinisva”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Voor informatie, aangeboden middels downloads, geldt exact hetzelfde. Bij het downloaden gaat men akkoord met deze voorwaarden.

Vinisva beheert deze website zelf. Links en verwijzingen naar pagina’s op deze website zijn toegestaan. Vinisva stelt het wel op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.