Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

  Download en lees 
De Derde Verlichting

De Derde Verlichting

Ik bemerk dat maar weinig mensen, organisatie en media mijn politiek-economische-maatschappelijke helicopterview delen en telkens weer ad hoc en fractioneel te werk gaan. Ieder voor zich, God (?) voor ons allen. Er moet iets op grote schaal structureel gaan veranderen. In een holistische benadering van de ontwikkelingen in een aantal onderling afhankelijke aandachtsgebieden probeer ik met De Derde Verlichting (hashtag kort #3VE en lang #DerdeVerlichting) een aantal ideeën te bundelen om de wereld langzaam maar wel met enige zekerheid te gaan verbeteren …

Jazeker, het boek staat bol van de boude plannen! Zout op slakken leggen is scoren voor een open doel bij futuristische verhandelingen. Ik doe vele aannames maar kan niks bewijzen. En wat dan nog? Cynisme is in dit geval wel erg ineffeciënt. Prikkeling van de geest is het doel. Als 20% van mijn plannen zou worden gerealiseerd ben ik een tevreden mensen. Of zou dat in 2050 geweest zijn als ik nog had geleefd ...

#3VE - De Derde Verlichting - proefexemplaar

Actuele versie = B1.8 d.d. 18-09-2017

Het de downloaden bestand is een ZIP-file met proefexemplaren (in PDF formaat) van De Derde Verlichting en De Derde Verlichting - In stappen. Daarnaast zijn een Begeleidend schrijven en een 'politiek pamflet' met de naam 3VE Programma in de verzameling opgenomen.


Uit het Nawoord:

Achteraf zeggen dat je het wel of niet al lang had zien aankomen doet er niet meer toe. Dit boek is een leidraad voor mensen die NU een poging willen wagen de wereld te redden. Alles hangt met alles samen. In principe staat geen enkel onderwerp op zichzelf. Het gaat niet om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen sec of over afschaffing van marktwerking alleen. De onderlinge afhankelijkheid zal verschillen per onderwerp en zal, samen met de haalbaarheid, nader moeten worden vastgesteld.

 

De Derde Verlichting bevat naast analyse en overzicht ook praktische tools om gezamenlijk toe te werken naar een daadwerkelijke Verlichting. Er zijn genoeg aanknopingspunten voor discussies en directe actie! Voor praktische toepassing is er ook de genummerde versie: De Derde Verlichting – in stappen.

 

Welke religieuze, staatsrechtelijke en politieke keuzes maken we? Is er een einde aan economische groei? Komt er een depositobank? Komt er een uitgebreide belastingherziening met een rechtvaardige verdeling van lasten? Wanneer en hoe voeren we het onvoorwaardelijk basisinkomen in? Wat verwachten we van onze toekomst als mensheid? Wat doet de technologische vooruitgang met ons? Hoe organiseren we ons, van lokaal tot wereldwijd? Wie moet de baas zijn over onze infrastructuur? Koesteren we onze biotoop met de meeste zorg? Door dit soort vragen te stellen, antwoorden proberen te formuleren en erover te discussiëren met anderen kunt u ook flink bijdragen aan een voorspoedige Derde Verlichting. Vele offers moeten worden gebracht en voor sommigen zal verandering gepaard gaan met pijn. Ook een zekerheid is dat we het gezamenlijk zullen moeten doen. Alle verbeelding van alle mensen bundelen, dát is de core gedachte achter Vinisva. Ga ik het zelf nog meemaken? Ik ben bang van niet, maar een begin moet worden gemaakt. Het is een generatie-overkoepelende activiteit, gebouwd op het idee van holisme en centennial denken. ‘Alles hangt met alles samen’.

 

Freek de Jonge heeft er een gedicht over geschreven[1]: Wees niet bang! Wees niet bevreesd voor verandering, uiteindelijk komt het ten goede aan iedereen. Het loont echt de moeite om te investeren in een haalbare én geruststellende toekomst. Doe uzelf een plezier en ontneem uzelf de onrust van de huidige tijd.

 

[1] Youtube: Freek – Wees niet bang (link)

 

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×