Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

De Vinisva Doctrine :: Basisinkomen

Het onvoorwaardelijke basisinkomen (OBi) vormt een wezenlijk onderdeel van het fundament onder de Vinisva Doctrine. 

Het Basisinkomen - Betaalbaar!

  

"Het Basisinkomen - Betaalbaar" is een vereenvoudigde weergave van de meest waarschijnlijke variant in het uitgebreide Excel rekenmodel dat hoort bij de Vinisva Doctrine. Het pretendeert niet compleet en alles dekkend te zijn en is voorlopig vooral bedoeld als praatstuk Er wordt gebruik gemaakt van eigen cijfers en van derden. Alle kritiek en input is welkom!

Voor geregistreerde gebruikers zijn uitgebreide downloads beschikbaar. Bijvoorbeeld een uitgebreider rekenmodel en een beta-versie van de complete Vinisva Doctrine!

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.