Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

De Vinisva Doctrine

Ik bemerk dat maar weinig mensen, organisatie en media mijn politiek-economische-maatschappelijke helicopterview delen en telkens weer ad hoc en fractioneel te werk gaan. Ieder voor zich, God (?) voor ons allen. Er moet iets op grote schaal structureel gaan veranderen. In een holistische benadering van de ontwikkelingen in een aantal onderling afhankelijke aandachtsgebieden probeer ik met de Vinisva Doctrine een aantal ideeën te bundelen om de wereld langzaam maar wel met enige zekerheid te gaan verbeteren …. Aurora! Samen op weg naar een Nieuwe Verlichting!

De Vinisva Doctrine - Inleiding & Inhoudsopgave

  

De Vinisva Doctrine is sinds april 2016 onderhanden en 't uiteindelijke manifest verschijnt de komende maanden in 8 delen.

De eerste publicatie, Inleiding en inhoudsopgave, vertelt over aanleiding en achtergronden en geeft een indruk van de onderwerpen die aan bod komen. Dit deel bevat tevens een naslag voor definities welke voor lezing van de vervolgdelen wel zo handig kan zijn.

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.