Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Met een verzwaarde linkerkant (SP/GL) zie ik de toekomst in mijn woonplaats met wat meer vertrouwen tegemoet :) Zoals dat gaat is de boodschap optimistisch. Het bordje met projecten is aanzienlijk vol en ik weet er anders nog wel een paar ... Ik ben en blijf kritisch en over 3-4 jaar maar 's kijken wat er daadwerkelijk is bereikt. Desalniettemin: chapeau Helmond!

Alle lichten op groen

In Helmond zijn er veel initiatieven op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van energie. Maar het zijn er nog niet genoeg. Daarom willen we meer vaart maken. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat kunnen wij niet alleen. Er zijn middelen vrijgemaakt om in Helmond in een versneld tempo hieraan te werken. Daarom vanaf nu: alle lichten op groen!

Versnellingsagenda duurzaamheid: Waarom?

Pas nu de gevolgen van de gaswinning in Groningen in volle hevigheid zichtbaar worden, staan alle lichten op groen voor doeltreffende maatregelen. Opeens zijn er plannen voor alternatieven. Het kan dus gewoon! Als we willen. Overal voelen mensen de urgentie om na te denken over een duurzame wereld. En echt werk te maken van alle initiatieven die er al zijn. Met elkaar!

Hoe gaan we dat doen? Verbinden!

Er zijn al heel veel initiatieven. Nu is het tijd voor gemeente, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven, onderwijs, energiebedrijven, netbeheerders en energiecoöperaties om te onderzoeken waar en hoe zij hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. En zo elkaar kunnen versterken. De versnellingsagenda zal de route uitstippelen waarlangs al deze partijen hun bijdrage leveren aan een duurzaam Helmond.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.