Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Eigen straatje schoonvegen, vingerwijzen naar elkaar. De EU is een hopeloos geval ... Ben je nou een clubje samen of niet? Elk lid (behalve NL, dat is het braafste jongetje in de klas) gaat zijn eigen weg. Nationalisme, chauvinisme, protectionisme en xenofobie zijn aan de orde van de dag.

Vele landen sluiten hun grenzen voor vluchtelingen in EU landen als Italië en Griekenland. In Frankrijk staken de boeren weer eens, terwijl daar een godsvermogen aan EU landbouwsubsidies naar toe gaat. EU politiek, van EC tot parlement, weekt zich los van de nationale achterbannen en varen een eigen koers. Met eigenbelang voorop onder de vlag van Europa, die de lading volstrekt niet dekt.

En we schakelen nu weer terug naar de financiën:

De staatsschuld van alle eurolanden bij elkaar is in het eerste kwartaal sterker gegroeid dan de economie, en kwam uit op 92,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 0,9 procentpunt meer dan eind vorig jaar.

Bron: Eurostat

Estland
168.8%
Griekenland
135.1%
Italië
129.6%
Portugal
111.0%
België
106.8%
Cyprus
98.0%
Spanje
97.5%
Frankrijk
92.9%
Eurozone
84.9%
Oostenrijk
81.9%
Slovenië
74.4%
Duitsland
70.3%
Malta
68.9%
Nederland
60.3%
Finland
54.0%
Slowakije
38.1%
Litouwen
35.0%
Letland
21.6%
Luxemburg
10.5%
Estland

Bron: Z24

Er is uiteindelijk maar één weg voor de EU: terug naar af, opheffen, uithuilen en opnieuw beginnen. Dat dat niet gaat gebeuren weet ik ook wel, maar ik vind de gedachte wel troostend.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.