Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, actief als tweeter - volg @vinisva - en publicist van uiteenlopende artikelen. Zie Contact voor meer info.


Persoonlijk en principieel ben ik er op tegen dat mensen NIET gaan stemmen, maar toch. Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar in dit NRC-artikel van 23 mei 2014 zijn wel indicaties te vinden waarom mensen NIET gaan stemmen. Aanleiding waren de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014.

Econoom/publicist Ben Burger zie dit over de NIET-stemmers:

“De bedoeling van het electoraat is niet makkelijk te doorgronden. Het handelt niet als groep. De verschillende overwegingen lenen zich wel voor een optelsom. Die som der delen kan wel degelijk duiden op een rationeel genomen besluit. Maar toch: de lage opkomst was gisteren geen teken van desinteresse en verval. Er zijn voldoende argumenten om niet-stemmen op te vatten als een politiek signaal van de eerste orde.”

Paul Witteman (VARA) verdedigde zijn NIET-stem als volgt:

Politici die kandidaat waren voor het Europees Parlement zouden ‘off the record’ ruimhartig aan hem toe hebben gegeven dat “de gang naar de stembus zinloos is, omdat je dan tweederangs politici aan een job helpt waarmee ze gedurende vier jaar geheel in anonimiteit een hele leuke boterham verdient en daarvoor slechts mondjesmaat verantwoording hoeven af te leggen.”

Waarom ging je niet stemmen?

Een vraag aan de 63 procent van Nederland die gisteren, net als Witteman, de gang naar de stembus niet heeft gemaakt: herkent u zich in de woorden van Caroline de Gruyter, danwel in de stelling van Ben Burger? Of spreekt Witteman eigenlijk ook namens u? Kortom: waarom heb je niet gestemd? Wij ontvangen je antwoord graag onder dit bericht.

Lees de nogal uiteenlopende antwoorden ...

Bron: NRC

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.