Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Hypotheekaftrek verminderen of zelfs afschaffen levert de fiscus circa 14 miljard per jaar op. In berekeningen rond het basisinkomen (ook die van mij) is het in elk geval een gelopen race. Het is geen óf-vraag meer. Hypotheekaftrek moet verdwijnen en het gaat vroeg of laat ook echt wel gebeuren. Mede onder druk van de EU:

Nederland is nog het enige land in de Europese Unie waar van een volledige hypotheekrenteaftrek, uiteraard conform de richtlijnen die hiervoor gelden, kan worden genoten. In alle andere EU-landen waar men ook een faciliteit betreffende fiscale aftrek van de hypotheekrente had, is deze in de laatste decennia afgeschaft. Sinds enkele jaren wordt er ook vanuit de Europese Unie advies aan Nederland gegeven, en wellicht zelfs enige druk uitgeoefend, om afscheid te nemen van het systeem van renteaftrek betreffende hypotheken. De EU kan dit echter niet afdwingen en Nederland kan over dit onderwerp dus zelfstandig beslissingen nemen.

Bron: Financieel,nu

 

Mijn advies aan eigen-woning-bezitters is om zich voor te bereiden op het onafwendbare. De verstandigen onder u doen dat natuurlijk al lang, want het zwaard van Damocles hangt al tientallen jaren boven de woningmarkt.

Zoals met de meeste zaken beslist uiteindelijk de politiek. Wees dus (altijd) bewust van uw keuze/stem.

VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben in het Lenteakkoord afgesproken dat de renteaftrek alleen wordt afgeschaft van nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

Bron: Elsevier.

Hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de koopwoningmarkt ?

Atrek eigen woning 33 miljard euro

De fiscale aftrek voor de eigen woning bedroeg ruim 33 miljard euro in 2011. Dit leverde eigenwoningbezitters een belastingvoordeel op van in totaal ruim 14 miljard euro. Dit komt neer op gemiddeld 290 euro per maand per huishouden met een eigen woning.

Hoogte van voordeel varieert

In 2011 trokken huishoudens gemiddeld 670 euro per maand af voor hun eigen woning. Dit leverde hen een voordeel op van 290 euro per maand aan te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Dit voordeel varieerde van 130 euro per maand voor de laagste inkomens tot ruim 520 euro per maand voor de hoogste inkomens.

 

Belastingvoordeel vooral naar hogere inkomens

Hoge inkomens hebben veel vaker een eigen woning dan lage inkomens. Van de huishoudens met de laagste inkomens had in 2011 nog geen 17 procent voordeel van de aftrek voor de eigen woning. Dit loopt op tot 92 procent van de hoogste inkomens.

Bron: CBS

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.