Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Shell medewerker Jo Sterken legt uit hoe geothermie werkt en benadrukt het belang van duurzame energie. Dat Helmond hierin een centrale rol kan spelen is extra bijzonder :)

Download PDF.

Wat is geothermie?

geothermie

“Geothermie (ook wel aardwarmte) wordt onttrokken van warmte, die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Hoe dieper we de aarde ingaan, hoe warmer het wordt. Dit hete water kan worden opgepompt om woningen te verwarmen en bedrijven te laten produceren. We moeten diep boren, ongeveer 2.000 meter, voor water rond de tachtig graden. Met een warmtewisselaar wordt de warmte eruit gehaald en het nu koudere water weer terug in de bodem gebracht via een injectieput; zo blijft de druk in de bodem gelijk en voorkomen we bevingen. De uiteindelijke geothermische installaties zie je nauwelijks aan de oppervlakte; die kunnen we indien nodig fraai wegwerken in het landschap. Geothermie is schoon, betrouwbaar en duurzaam. En de ondergrond onder Helmond is zeer geschikt voor de toepassing hiervan! Kortom: een unieke kans om een voortrekkersrol te spelen bij de toepassing van deze in Zuid-Nederland nog weinig gebruikte vorm van duurzame energie.”

Bron: Allelichtenopgroen

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.