Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Een artikel van 2 'linkse' economen in de 'rechtse' Telegraaf is voor mij een bevestiging van de juistheid van mijn keuze om het dossier Basisinkomen voortijdig en voorlopig te sluiten. Onbelangrijk of deze twee PVDA-ers nu wel of niet gelijk hebben wordt hier eens te meer bewezen dat de discussie compleet verkeerd wordt gevoerd. Mijn startpunt én strikte voorwaarde voor een brede maatschappelijke discussie over OBi ligt bij het schrappen van oude termen als 'arbeid' en 'bijstand'. Dat gaat gewoon niet gebeuren, helaas.

Let wel: economie is pertinent géén wetenschap, al geloven economen dat zelf maar al te graag, en zou eerder een geëvolueerde vorm van astrologie kunnen worden genoemd. Zolang (sociaal)economische tunnelkijkers het woord krijgen is elke poging om serieus over Basisinkomen te praten bij voorbaat volledig kansloos. Ik weiger - zoals aangekondigd voorlopig, dus tot de tijd er ooit rijp voor is - mijn kostbare tijd en energie te verspelen aan non-discussies en domme opmerkingen van mensen als Vermeend en Van der Ploeg serieus te nemen. Maar goed, oordeelt u zelf.

De zomerzotheid van het basisinkomen

door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

Bron: Telegraaf

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.