Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Nou heb ik in mijn hele leven nog geen stickie of joint gerookt, laat staan andere vormen van soft- of hard drugs gebruikt. Ik heb zo mijn eigen verslavingen, zoals o.a. schrijven en muziek maken. Vanuit oogpunt van criminaliteitsbestrijding, economie en anti-hypocrisie ben ik er echter al jaren overtuigd dat wiet gelegaliseerd moet worden. Jaren geleden  was er al een voorstel van Eindhovens burgemeester van Gijzel om zelf wiet te gaan kweken. Ik dacht: prima idee! De reacties waren te voorspellen in het ooit gidsland dat Nederland was. Afgeschoten dus.

Inmiddels zijn we rechts ingehaald door de VS, die beter begrijpt hoe zo'n dingen werken. Let wel, ik ben absouut geen VS-fan - vele verkeerde ontwikkelingen hebben we overgenomen, zoals in militair opzicht, het neo-liberalisme, privatisering van belangrijke infrastructuur en een totaal onzinnige marktwerking in de quartaire sector - maar hun over het algemeen liberale en pragmatische grondhouding speelt wel zo nu en dan wel degelijk een positief-belangrijke rol. Zo ook hier.

Indachtig de ontwikkelingen in de VS en de gedachtegang van van Gijzel ga ik nog een hele stap verder. Ik stel al jaren voor om een of meer wietproductiebedrijven op te zetten onder staatscontrole. In eerste instantie voor nationale doeleinden, maar export van gecontroleerde kwaliteitswiet is wellicht ook een optie op termijn. De potentie is gigantisch, in inkomsten (omzet en belastingen) en arbeidsplaatsen. Het gaat waarschijnlijk om miljarden per jaar.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.