Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Kijk, van dit soort artikelen word ik nou doodmoe. Naast de besmetting van de term heeft de almaar terugkerende tunnelvisie me doen besluiten om het dossier Basisinkomen in de huidige status te bevriezen. Alleen al de kop in onderstaand artikel is totaal verkeerd. Voor de zoveelste keer: arbeid en werk zijn niet de juiste termen in een discussie over de toekomstige inrichting van de maatschappij! Een 'sociale bijdrage' staat centraal in De Nieuwe Verlichting.

Het kwartje gaat maar heel langzaam vallen, ben ik bang. In Den Haag geldt pluchetijd, maar ik reken in decennia. Denk eerder aan 30-40 jaar dan 10-20 jaar. Welke politicus durft zichzelf weg te cijferen en zich te wagen aan plannen voor volgende generaties? Ja, maar natuurlijk speelt de overheid een cruciale rol! Alleen niet in de zin van werkverschaffing of vangnetorganisatie, maar als visionaire denkers en beleidsmakers. Met de huidige politiek én politici op het netvlies is dat waarschijnlijk al helemaal een brug te ver ...

Ik zal in dat verband zeker niet nalaten denk- en gesprekstof te leveren. Aangezien lezen al een opgave is verschijnt binnenkort een samenvatting van en de belangrijkste aanbevelingen uit het dossier Basisinkomen.

Hoe we de mensheid aan het werk kunnen houden

Eerst werd het door de globalisering makkelijk om banen in de industrie en dienstensector van rijke naar arme landen te verplaatsen en nu dreigen door de toenemende automatisering mensen hun banen aan robots kwijt te raken. In een recent onderzoek door twee economen van de universiteit van Oxford wordt geschat dat wel 47% van alle banen in de VS op het spel staat. Oude banen zijn zo weg en het kan lang duren voordat ze door nieuwe vervangen zijn. Overheidsbeleid is gewenst om dit proces te versnellen, en menselijk leed te verlichten.

Bron: FD

P.S. Voor degenen bij wie de gedachte opkwam: de kop van dit artikel heeft niks van doen met die rechts graaiende ex-vakbondsleider. Linkse draaikonten (opvallend genoeg toch vooral PvdA) vallen onder een ander hoofdpijndossier.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.