Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Europa is aan het begin van dit millenium verworden tot een misbaksel. Een samenraapsel van landen die weinig tot niks meer gemeen hebben. De verschillen tussen de landen zijn immens groot. Nu Griekenland aan de poort van een Grexit staat wil ik nog wel eens zien welke partij er het slechtste af zou komen: de Europese Unie of Griekenland?

Aanvulling (na Grieks referendum van 5 juli 2015)

Zo, het Griekse volk heeft gesproken! Een overwinning voor de burger en een enorme oplawaai voor het neoliberale gedrag van Europese ministers en staatshoofden. Geen enkele oplossing zal pijnloos zijn, maar de Grieken hebben in elk geval gekozen voor hun waardigheid.

Aanvulling (na EU beraad van 12 juli 2015)

En zo zijn we weer terug bij af. De Griekse regering kan (wil?) uiteindelijk toch geen grote stappen zetten en buigt voor de hardliners in Europa. Stemming in de diverse parlementen nog maar afwachten.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.