Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


--> Midden 2016 is de deadline (zie Events)!

Deze overheidswebsite m.b.t. TTIP geeft algemene informatie over het ingrijpende handelsverdrag tussen de VS en de EU.

Uiteraard heeft ook Wikipedia een uitgebreide omschrijving van het Transatlantic Trade and Investment Partnership.

OneWorld is een organisatie die de ontwikkelingen op he gebied van TTIP en EPA nauwlettend in de gaten houdt.

Handelsakkoorden, een abstract begrip. De economische voordelen worden breed uitgemeten, maar er wordt ook luid tegen geprotesteerd. Ter gelegenheid van de komende TTIP onderhandeling tussen EU en de VS (29 september) en de 1 oktober deadline voor ontwikkelingslanden van een handelsakkoord met de EU (EPA) verzorgt OneWorld Research een factsheet en debatserie.

 

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.