Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


De website Sociale Vraagstukken zet een aantal zaken op een rij ten aanzien van corporaties ofwel coöperaties:

De coöperatie lijkt het vehikel waarmee burgers kunnen voldoen aan de eis om tegelijkertijd zelfredzaam en solidair te zijn. Tegenwoordig zijn er 75 coöperatieve initiatieven om breedbandinternet te realiseren in plattelandsgemeenten; 500 coöperaties leggen zich toe op de exploitatie van windmolens en zonnepanelen; het aantal zorgcoöperaties is geëxplodeerd van 30 in 2013 naar 100 in 2014; en sinds de introductie van ‘broodfondsen’ (coöperatieve verzekeringen voor zzp’ers) in 2006 is hun aantal gegroeid tot 136, met in totaal 5.200 deelnemers.

Definities worden nogal eens door elkaar gebruikt of lopen in elkaar over: Coöperatie is samenwerking, of een samenwerkingsverband op commercieel gebied. Een corporatie is een gilde of vakvereniging. Zie ook dit artikel.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.