Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Wat zouden wij er van vinden als we door de EU onder druk zouden worden gezet om te 'hervormen'? Z24 komt met een vergelijking (voor volledige tekst zie bronartikel). De genoemde voorstellen zal ik niet allemaal ondersteunen, maar het geeft wel een idee hoe de Griekse bevolking zich momenteel moet voelen:

  • Hypotheekrente aftrek verdwijnt (levert 10 miljard per jaar op)
  • BTW 6% laag verdwijnt (levert 5 miljard per jaar op)
  • 100% belastingverhoging op niet-duurzame energie
  • Verkoop NS, Schiphol en de Rotterdamse haven
  • Schaf belastingvoordelen voor multinationals af
  • Beperk WW en doorbetaling bij ziekte

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.