Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Enfin, het zat er in. De media (en vooral ook de mensen die daar de laatste decennia voor hebben gestudeerd en in de diverse verschijningsvormen zijn gaan werken) hebben het onheil afgeroepen over zichzelf. "Communicatie" is wellicht de meest waanzinnige studie ooit verzonnen. Vanzelfsprekend zijn er natuurwetten in communicatie, maar geen 4 jaren voltijd waard. De School voor de Journalistiek vervreemdt zich van haar aanwas:

'Ik stopte omdat ik een goede journalist wil worden'

Bron: Nieuws.TPO.nl - 24-2-2014

Net als in marketing (mijn vakgebied) gaat het in communicatie om 'modellen'. Zo'n beetje alles is te vangen in schema's, archetypische rubricering en algoritmen. En zo wordt de cirkel weer rond. Want dit is maar een heel klein stapje verwijderd van de econometristen, die zeer ten onrechte veronderstellen dat economie een wetenschap is.

Gelukkig sta ik niet meer alleen in mijn vermoeden. Het blijkt dat wel meer mensen de media niet meer vertrouwen:

De vijfde macht op internet brengt de geloofwaardigheid van de journalistiek aan het wankelen.

Meer dan de helft van de Duitsers, ook de intellectuele, politiek geïnteresseerde lezers van dit weekblad, vertrouwt de eigen media niet meer of weinig, zo blijkt uit een enquête. De crisis in de geloofwaardigheid is aangewakkerd door de ontwikkelingen op internet, meent Die Zeit, waar een vijfde macht is ontstaan, compleet met kwaadaardige trollen van onder meer het Kremlin.

Van het net geplukt ...

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.