Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Zomer 2019

Een jaar is voorbij, waarin vooral non-Vinisva bezigheden de meeste tijd en energie opslokten. Voor de komende tijd krijgt een aantal elementen uit de Vinisva hoek echter weer de volle aandacht van mij. Zo is er vanaf juli 2019 hernieuwde aandacht voor Burgercoöperatie BC De Rijpel. Het concept valt binnen het kader van Project Aurora en krijgt een vrij brede invulling, Door het grote potentieel aan zowel geldelijke winst en besparing als substantiële vermindering van een gezamenlijke ecologische voetafdruk als vorming van een politiek machtsblok en sociale verbinding kan men eigenlijk niet meer om de vorming van burgercoöperaties heen.

Zomer 2018

Het boek 'De Derde Verlichting" (#DDV) blijft nog wel even onderhanden. Zowel om redenen van vormgeving, distributie en presentatie als wijziging en updating van content.Tot nader order is en blijft een GRATIS proefexemplaar beschikbaar voor een kennismaking.

Tussen juni en september 2018 is Project Aurora opgetuigd, te zien als een vertaling van het boek naar de praktijk. Geen globale bespiegelingen maar maatschappelijke vernieuwing om de hoek, zogezegd. Onder Aurora vallen o.a. de plannen voor de wijk Helmond Rijpelberg (o.a. burgercoöperatie, wijkboerderij, mobility-as-a-service).

Augustus 2017

Helaas is Café de Verbeelding een te vroege dood gestorven :( Ik hou ideeën voor een vergelijkbaar vervolg in het achterhoofd.

In de zomer van 2017 is een update en restyling van de webomgeving doorgevoerd. Hoewel ik ontwikkelingen dagelijks volg is de Vinisva website slechts een activiteit in de luwte. Zoals eerder gezegd wordt bijna alle aandacht opgeslokt door muzikale producties en 'De Derde Verlichting" uiteraard.

Zo nu en dan verschijnen op deze site nog wel artikelen en updates, maar Vinisva is tot nader order dus in 'hibernation'.

September 2015 

Keuzes maken. Erg lastig. Ook ik ontkom er niet aan om tijd en energie te verdelen. In de zomer van 2015 heb ik tijd en energie in de aftrap van deze website gestoken, maar een groot deel van mijn tijd wordt opgeslokt door muzikale projecten en het schrijven van een boek.

De actuailteit wordt grotendeels niet via blogs en artikelen, maar meer via kortegolfzenders als Twitter en Facebook afgewerkt. Continu onderhanden is het dossier De Vinisva Doctrine, waaronder De Derde Verlichting, een multi-disciplinair manifest over noodzakelijke veranderingen voor de toekomst. Ook wordt hierin bijvoorbeeld relevante info rond het Basisinkomen onderhouden.

Samen op weg naar De Derde Verlichting?

Misschien heb ik u geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan of bij te dragen aan Vinisva? Ideeën, vragen, opmerkingen? Meld u aan als gebruiker, voor downloads en bijdragen, of neem even contact op.

Mijn bijdragen aan Café de Verbeelding alsmede andere documenten kunt u terugvinden in de downloadsectie

Hans Geurts

 

Historie