Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Verantwoording afleggen is in dit geval een verklaring geven voor de ambiguïteit in mijn persoon en de muziek en schrijfsels die het derhalve oplevert. Ratio en emotie lossen elkaar in snel tempo af en mijn brein is in staat mij dingen te laten denken en doen in een niet altijd te plaatsen tempo, logica en volgorde. Noem me maar een 'veelpoeper', iemand die in hoog tempo een enorme en breed georiënteerde productie kan leveren.

Zoals de meesten van ons ben ik een samengesteld iemand: geboren met een bepaald DNA en genetische kenmerken (nature) en opgevoed in een bepaalde omgeving (nurture). Tezamen vormt dat uiteindelijk zaken als persoonlijkheid en karakter. Alles wat er gebeurt onder de vlag van Vinisva (publicist) en Twoomusic/Gashunters (muziek) is het product van een complexe persoonlijkheid.

Mijn daden en meningen zijn gebaseerd op een combinatie van gut-feeling, intuïtie, kennis en ervaring. Eigenlijk sinds mijn 11e ben ik de mens die ik nog steeds ben. Wellicht minder vrolijk dan vroeger, maar toch. Een onaflatend gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid bepaalt in hoge mate mijn denken en handelen. Okay, het zijn míjn normen en waarden, maar die wijken niet of nauwelijks af van de Universele Rechten van de Mens. En vanzelfsprekend is mijn politieke kleur hiermee verbonden.

Aristoteles zegt "Een vriend van iedereen is een vriend van niemand". Dat denk ik ook, maar ik ga nog een stapje verder door het om te draaien: "Een vriend van niemand is een vriend van iedereen". En ook dat is voor mij een waarheid. Psychoanalytici zullen het projectie noemen, maar op deze manier hou ik, iemand met een nogal narrow circle, me vooral bezig met het grotere verband: de maatschappij, de mensheid, de evolutie.

Dit alles in aanmerking nemend is Vinisva een ietwat verlate, maar toch logische stap in mijn persoonlijke evolutie en kan het dus zijn dat er nogal divergerende publicaties van mijn hand verschijnen. Inhoud gaat daarbij meestal boven vorm, boodschap boven verpakking. Over maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen, over kanteldenken, over zin en onzin in politiek, cultuur of milieu, over een daadwerkelijke invulling van het begrip 'samen', over duurzaamheid, over de EU, over ... ja, van alles. En, niet onbelangrijk, voortschrijdend inzicht leidt nog wel eens tot gewijzigde standpunten. Iets wat door velen maar moeilijk kan worden begrepen en geaccepteerd. Politieke en economische systemen zijn wellicht het beste voorbeeld. Het is echter essentieel voor een samenleving die meegroeit met de tijd en de evolutie.

Tenslotte, ik kan me de beproevingen en overwegingen voorstellen van een priester of van eender iemand met een roeping of onderweg op een queeste. Dagelijks worden me meermaals genoeg redenen aangereikt om het bijltje er bij neer te gooien. Ergernissen en teleurstellingen in mijn eigen leven, in Nederland of de wereld, op internet en in de media. Het overweldigend aanbod aan domheid en kortzichtigheid wil me nog wel 's overspoelen. Met één simpele opgave houd ik mezelf op de been, ook in casu de human evolution quest: zolang je bent zul je talent en hersenen maximaal benutten. Naast genoemde breinfaalangst is er de artrose die me drijft om zoveel mogelijk van muziek en ideeën zo spoedig en ruimschoots mogelijk als een vervroegde nalatenschap weg te zetten. Zoals Brigitte Kaandorp bezingt: "Ik heb een héél zwaar leven ...". Ach, ik doe het er mee.

Hans Geurts
Juni 2015

Historie