Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een factsheet opgesteld met betrekking tot "TTIP en gemeenten":

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) waarover de VS en de EU momenteel onderhandelen, heeft als doel de onderlinge handel te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door importtarieven af te bouwen en regels en standaarden voor producten onderling af te stemmen.

Er leven ook veel zorgen over TTIP, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de werkgelegenheid en Europese normen op het gebied van voedselveiligheid, milieu, privacybescherming en arbeidsnormen. Recent is veel discussie ontstaan over de bescherming van investeerders via het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement mechanisme (ISDS).

Omdat er bij de VNG vragen van gemeenten over TTIP zijn binnengekomen, hebben we dit factsheet opgesteld. De VNG schaart zich achter het standpunt van de CEMR (de Europese koepel van decentale overheden) dat de lokale autonomie in het handelsverdrag gewaarborgd moet blijven, zodat lokale en regionale overheden kunnen blijven handelen in het publieke belang en op basis van de hun toebedeelde verantwoordelijkheden.

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen als GezondVerstandBurger (@vinisva). Tevens muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Historie