Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Kun je worden gegijzeld zonder dat je het zelf in de gaten hebt? Ik denk het wel. Het CBS komt vandaag met dit bericht:

CBS: Multinationals prominent in Nederlandse economie

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven .Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de internationale handel in goederen voor hun rekening. Zo maakte CBS bekend in de Internationaliseringsmonitor. Daarmee is de kleine groep multinationals van groot belang voor de Nederlandse economie.

en verderop:

Bijna 2 miljoen banen bij multinationals

Multinationals zijn belangrijke werkgevers in Nederland. In 2013 waren er in totaal 1,9 miljoen banen bij multinationals, waarvan Nederlandse multinationals met 1 miljoen banen iets meer dan de helft voor hun rekening nemen. Dit terwijl ongeveer 1 procent van alle bedrijven in Nederland een buitenlandse multinational is en nog eens 1 procent een Nederlandse multinational, ofwel in Nederlandse handen maar met dochterbedrijven in het buitenland. Voorbeelden van buitenlandse multinationals zijn Tata Steel (voormalige Koninklijke Hoogovens), LIDL en V&D (Sun Capital). Voorbeelden van Nederlandse multinationals zijn AkzoNobel, Philips en Ahold. Eerder berichtte CBS al dat er bij bedrijven die internationaal actief zijn minder banen verloren gingen sinds het begin van de crisis in 2008. 

Aldus leidt 2 miljoen op de 9 miljoen werkenden (zie dit CBS overzicht) tot een percentage van 22% dat voor werk en inkomen afhankelijk is van ondernemingen (en daaraan verbonden lobbyisten) die de politieke agenda in hoge mate bepalen. Ik stel het maar vast ...

In plaats van grote bedrijven die zijn gericht op winstmaximalisatie en shareholder value en alle mazen in de wet vinden en gebruiken, zou ik liever zien dat kleinschaligheid (MKB) groeit c.q. terugkeert het Nederlandse ondernemerslandschap. De verhoudingen worden in een dergelijke omgeving automatisch een heel eind rechtgetrokken. Wat is er mis met enige nivellering? Hoe kun je daar op tegen zijn zonder terecht een graaier genoemd te worden? Je mag van mij best een flink inkomen hebben, maar er zijn gewoon grenzen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat wensen vooral worden bepaald door de omgeving en dat geluksgevoel zeker niet wordt bepaald door de hoogte van je salaris. Dit bedrijf voerde naar aanleiding van genoemd onderzoek een drastische maatregel in: álle salarissen werden op 70.000 dollar gezet ....

Tenslotte een overweging. Als jij je Opel Astra tussen een hoop Audi's en Mercedessen moet parkeren, doet dat iets met je. In feite zijn er 3 oplossingen. Ofwel die ene Opel wordt opgewaardeerd naar de rest. Ofwel de rest wordt aan de Opel Astra aangepast. Ofwel je zoekt een middenweg: iedereen in een goeie middenklasser. Hoe simpel kan het zijn om perverse prikkels te laten verdwijnen?

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie