Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Dat het klimaat de gemoederen bezig houdt is inmiddels wel duidelijk. Persoonlijk vind ik het lastig om een mening te vormen. Je wordt van alle kanten om de oren geslagen met feiten, fabels en contradicties. Wat is wel waar en wat niet? Hopelijk brengt het komende halfjaar duidelijkheid. In de aanloop naar, tijdens en na de Klimaattop (najaar 2015) zullen we er echt nog wel meer van gaan horen. Daarop vooruitlopend kunnen we eens neuzen op het internet.

Jan Rotmans, hij van het Kanteldenken, heeft het over energietransitie. Met grote letters staat centraal in zijn artikel:

100% duurzame energie kan met zon, wind, warmte en energiebesparing, zo wijzen tal van studies uit

Een kritisch artikel - ook op genoemd energietransitie denken van Jan Rotmans - staat op de website van Climatechange. Ik waarschuw maar alvast, het is een lange. maar interessante  blog. Diverse voors en tegens - inclusief cijfers! - van de energie-alternatieven komen voorbij. Ik pik er deze alinea even tussenuit:

Wil de kamer zijn duurzame plicht op een andere en vooral betere manier dan het energieakkoord invullen dan kan dat. Van deze vrijkomende 40 miljard kan er twee miljard naar R&D naar duurzame bronnen van de toekomst, zoals nieuwe PV technologie, Geothermie, energieproducerende huizen, kantoren en kassen. Maar vooral naar de ontwikkeling die het meest zicht biedt op een schone, goedkope, betrouwbare en veilige manier om onze fossiele verslaving af te bouwen: de thorium molten salt reactor (MSR). Het project dat deze kan gaan realiseren staat in Delft in de startblokken.

Waar de strijd bovengronds grofweg gaat tussen fossiele brandstoffen enerzijds en wind/water aan de andere kant is er dus de Thorium MSR. In deze Climategate blog (Theo Wolters) is een aftrapbegrip voor leken, zoals ook ondergetekende, te vinden:

Wat is thorium MSR?
In een volgend blog ga ik verder in op de precieze werking van de verschillende soorten gesmolten zout reactoren, maar voor nu verwijs ik naar mijn vorige blog hierover. Thorium MSR staat voor de gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor) waarin thorium omgezet wordt in energie. Dit type reactor heeft zeer grote voordelen, want hij:

– is veilig: een meltdown, explosie of de verspreiding van radioactief materiaal is uitgesloten
– produceert geen langlevend radioactief afval
– verbruikt enkel zeer kleine hoeveelheden van het bijna onbeperkt voorkomende thorium
– werkt op onbewerkt thorium: het hoeft niet verrijkt te worden
– kan ook zeer efficiënt bestaand afval van kerncentrales opruimen en omzetten in energie
– levert energie “on demand”, m.a.w. de kernreactie volgt de energievraag vanzelf
– is ongeschikt om brandstof voor atoombommen te leveren
– levert elektriciteit die naar verwachting aanmerkelijk goedkoper is dan die van alle op dit moment bestaande bronnen

Ik neem mee voor om de termen Thorium MSR en geothermie te gaan onthouden en me er een keer wat meer in te verdiepen. We zullen zien of en hoe vaak deze alternatieven in duurzame energie de komende tijd worden genoemd in de klimaatdiscussie. Wordt het een technische ingenieursdiscussie of is iemand of een (politieke?) partij in staat om het allemaal te vertalen naar begrijpelijke content voor ons, eenvoudige burgers. Laten we wel wezen, we zijn op dit soort terreinen nu eenmaal afhankelijk van (liefst objectieve) informatie van kenners en insiders.

Het

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie