Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Zin en onzin over gulden, florijn en anderszins terugverlangen naar een glorieus verleden. Hans Klok zou de massa wellicht nog kunnen misleiden, maar weldenkende mensen dienen beter te weten. Nederland is, net als Groot-Brittanië, Spanje en Portugal, een gewezen wereldmacht en kolonialisator. Trots moet gepast zijn en niet gebaseerd op veelal ook nog eens zwarte bladzijden in de vaderlandse geschiedenis. Nee, trots zou men moeten ontlenen aan het verkennen van nieuwe wegen. Zoals altijd gezond verstand gebruiken. Tot 1990 volgden wij Duitsland, gewoon omdat het de beste optie was. Toen kwam de angelsaksische, neoliberale revolutie en de wereld werd in de afgelopen decennia volgeplempt met illusies en virtueel geld. Nederland is er vanaf Paars niet op vooruit gegaan. Ja, wel ten dele in materialistische zin, maar qua welzijn en welbevinden hebben we flinke stappen terug gezet. Nu is het nog niet zover, maar het wordt wel degelijk hommeles! Niet óf maar wanneer ontploft de hele financiële bubbel? Of maken we onze toekomst zelf, door slimme samenwerking met gelijkgezinden en sterke partners. De eerder genoemde OBI-Unie hangt nauw samen met een nieuwe monetaire unie. Te beginnen bij Duitsland en Nederland, naar verluidt nummer 4 en 5 van de wereld. 

Extract uit De Derde Verlichting:

Deze paragraaf wil ik beginnen met Yuval Harari (Sapiens) deels na te papegaaien. Samen met religie en het vormen van imperia heeft geld bijgedragen tot universalisatie c.q.. harmonisatie van de mensheid. Het is een van de vele imaginaire ordes die in de collectieve verbeelding van mensen worden gecreëerd. Geld bestaat niet, al helemaal niet in de huidige, virtuele financiële wereld, maar dus ook niet in chartale zin. Het is maar wat wij er met zijn allen van maken. Het werkt al duizenden jaren, weliswaar met ups en downs, maar of deze verbeelding toekomstbestendig is, vraag ik me echt af. Harari dikt het nog wat aan: wat geld betreft geloven wij dat andere mensen geloven in een gezamenlijke waardebepaling. Hoe dun is de draad?

 

Vooral als je er te weinig van hebt loop je tegen de beperkingen van het niet hebben van geld op. Als je er voldoende of bergen van hebt sta je er niet eens bij stil dat er wellicht beperkingen gelden. Deze tegenstelling splijt een groot deel van de samenleving. Mensen weten van elkaar niet eens tegen welke (on)mogelijkheden ze aanlopen. Je kunt rijken in principe niet kwalijk nemen dat ze niet weten wat het is om arm te zijn. Een beschaafde maatschappij dient (tijdig) zorg te dragen voor een fatsoenlijke verdeling van geld en macht. Met name sinds de financiële crisis van 2008 is het alleen maar duidelijker geworden: de rijken worden rijker terwijl de rest stilstaat of er zelfs op achteruit gaat!

Geldcreatie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft bij het opkopen van obligaties al meer dan 1400 miljard Euro gecreëerd[2] (stand per december 2016) met steeds een simpele druk op de BUY-knop. Er staat geen waarde in kilo’s goud of dergelijke tegenover. Het is geen echt geld, het bestaat slechts in de boeken van de banken. De reële economie heeft er helemaal niks aan. Ongelooflijk? Maar toch waar! De VS mogen van de wetgever tot 10 maal toe één dollar opnieuw uitgeven, hetgeen per definitie tot 90% aan lucht leidt …

 

De vraag waar het geld vandaan komt en of dat wel juist is kwam na de financiële crisis van 2008 prominent op de agenda. De enorme ontsporing van ongebreidelde kredietverlening door private, commerciële banken was de oorzaak van een wereldwijde recessie, die tot op heden voortduurt. De door die banken verstrekte leningen en hypotheken worden als waarde opgevoerd op de balans. Op deze manier wordt nieuw geld ‘geschapen’.

 

Er gaan steeds meer stemmen op om dit te veranderen. Men wil dat de overheid het geld in omloop brengt. Uiteraard zitten er gevaren aan een overheid met de hand aan de geldpers en komen er protesten uit de bankenwereld. Volgens dit artikel[3] bewijst de geschiedenis dat geldcreatie een gevaarlijk privilege is dat de houder ervan snel kan verleiden tot misbruik, of dat nu een autoritair regime is of een commerciële bank.

 

Na oprichting van een depositobank en scheiding van nuts en commercieel (waarover later meer) is eventueel een tussenstap nodig, waarbij adequate wettelijke bescherming tegen misbruik van geldcreatie wordt ingevoerd. Ten slotte dient daadwerkelijk de geldcreatie van commerciële banken naar de overheid te worden overgeheveld.

 

Bij het inrichten van onze manier van geld creëren staan we voor de keuze. Hieronder enkele overwegingen:

 

  • De situatie laten zoals die is: de Europese Unie zit aan de geldpers. Volgens dit artikel[6] is de Euro de enige munt die losgekoppeld is van grondstof (goud) zowel als een natiestaat en is daarmee behoorlijk veilig voor misbruik.
  • Als de EU de geldpers blijft bedienen is het wel zinnig afspraken te maken over wie, wat en wanneer. Banken aan de geldpers moet minstens zo ongewild zijn als de overheid die exclusief kan drukken. En een ECB die honderden miljarden weggeeft aan banken kan niet de bedoeling zijn!
  • Kiezen voor de optie die Ons Geld biedt. Het wordt (weer) een exclusieve activiteit van de nationale overheid. Met alle voor- en nadelen van dien! Afspraken en controle zijn onmisbaar.
  • Kiezen voor een virtuele munt of wordt geldwaarde gekoppeld aan één of meer producten met een reële waarde? Goud is een aardse grondstof en de voorraad kan eindig zijn, dus zoeken naar duurzame alternatieven is dan ook nodig.
 

[1] Psychologie Magazine - De verborgen betekenis van geld (link)

[2] Europese Centrale Bank - ECB maakt uitgebreid programma voor de aankoop van activa bekend (mei 2015) (link)

[3] Volkskrant - Geldcreatie is een gevaarlijk privilege, zowel in private als in publieke handen (juli 2013) (link)

[4] Sustainable Finance Lab – Bridging theory and practice (link)

[5] Stichting OnsGeld – Geldschepping in algemeen belang (link)

[6] De Goudstandaard – Column: Geldcreatie (23-6-2017) (link)

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie