Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Via een publicatie op Ditisonzewijk is het einde aangekondigd van de Werkgroep BC De Rijpel. Hieronder vind je een uitgebreide motivatie met betrekking tot het staken van de activiteiten. 

--> Download het Eindrapport Werkgroep BC De Rijpel.

Het is een typisch geval van jammer, maar helaas :( Na anderhalf jaar heb ik persoonlijk, als initiattiefnemer besloten om de stekker uit dit project te trekken. Er was weinig tot geen beweging in te krijgen, noch in de wijk, noch bij gemeente en wijkraad, noch in de media. Corona gaf het laatste zetje. Naar verwachting gaat het tot 2022 duren voordat er weer iets van bijeenkomsten of dergelijke kan worden georganiseerd. Het concept wordt bevroren en de deur blijft op een kleine kier staan voor een nieuwe poging. 


* * * Afsluiting BC De Rijpel per 1 januari 2021 * * * 

Het concept BC De Rijpel, de beoogde burgercoöperatie voor de wijk Helmond-Rijpelberg, wordt bevroren en op de plank gelegd. Het gedane werk hoeft uiteindelijk niet voor niks te zijn geweest. Voor toekomstige pogingen om tot een BC De Rijpel of iets vergelijkbaars te komen ligt een uitgebreide studie klaar.

De wereld is veranderd

De Corona crisis legt in slechts een paar maanden diverse vervelende kanten van onze huidige maatschappij bloot. Het complotdenken stijgt tot grote hoogten en splijt vele relaties. In de afgelopen decennia is de ‘dikke ikke’ uitgegroeid tot een schijnbaar onuitroeibaar fenomeen: ‘dat maak ik zelf wel uit’. Respect voor gezag en zorgverleners is tot een minimum gezakt. De democratie als begrip staat op vele fronten flink onder druk. De verschillen tussen rijk en arm zijn tot absurde proporties gestegen. Dit zijn slechts enkele globale gevolgen van het groeidenken, het egoïsme en hedonisme uit het neoliberale gedachtegoed, dat de wereld uiteindelijk aan de afgrond gaat brengen.

Het individu staat centraal. Het woord ‘samen’ verliest elke betekenis. Er wordt geklapt voor de zorg en andere hulpvaardige initiatieven. Vanaf de zijlijn wordt sympathie betoond, een hart onder de riem gestoken. Het lijkt op een nieuwe vorm van aflaat. Met het applaus wordt een verdere bijdrage of investering afgekocht. Beperken we ons tot klappen of gaan we ook echt meehelpen de wereld te verbeteren? Het leveren van een actieve (en onbetaalde!) bijdrage lijkt volledig uit de gratie te zijn geraakt. Maatschappelijk actieve organisaties hebben al jarenlang erg veel moeite om (met name ook goed gekwalificeerde) vrijwilligers binnen te hengelen.

Ook BC De Rijpel heeft te maken met deze ontwikkeling. We kunnen rekenen op bijval en ad hoc support en dan houdt het op. Hoe vele voordelen het ook te bieden heeft, we stellen vast dat het idee van een burgercoöperatie voor de wijk  Rijpelberg niet erg leeft. Niet in de wijk, niet bij de gemeente. Het is te ver van het bed of men ziet (nu) niet het nut of de voordelen ervan. Ja, er zijn mensen die het concept begrijpen en ondersteunen. De vervolgstap, om mee te doen, wordt helaas echter niet gezet.

De werkgroep wil niet vervallen tot het bevechten van de windmolens van deze tijd. Politiek, bedrijfsleven en media houden elkaar in een complexe dans gevangen. De agenda wordt vooral bepaald door de waan van de dag en een totaal gebrek aan visie. En wij burgers zijn slechts toeschouwers. Het kaf overschaduwt het koren, er is meer ruis en verpakking dan inhoud, meer oppervlakkigheid dan diepte en verdieping. Er is meer aandacht voor onzin dan waarheid, meer voor afbraak dan opbouw. Er is weinig tot geen ruimte voor vernieuwing en verandering. Kortom, er gaat heel wat energie verloren. De wereld verandert weliswaar, maar helaas niet in de richting die wij hadden gehoopt en voorzien. In een geïndividualiseerde samenleving is blijkbaar geen behoefte aan een collectief initiatief als BC De Rijpel.

Werkgroep BC De Rijpel

Bij onvoldoende respons of vooruitgang zou de werkgroep haar werkzaamheden staken. Het in juni afgesloten haalbaarheidsonderzoek laat genoeg potentie zien voor de vorming van een coöperatie van en door wijkbewoners. Bovenop de geringe belangstelling en support dooft vooral de zware Corona deken het laatste vuur. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we maar zeggen. Het concept ligt er en is beschikbaar voor een ieder die het wil oppakken. Misschien doen we het wel zelf, als er meerdere signalen op groen staan.

Men maakt altijd een keuze

Elke minuut van de dag worden keuzes gemaakt, door iedereen. In de meeste gevallen kies je in vrijheid en hoef je verandering alleen maar te willen! Als meer mensen hetzelfde willen wordt de weg vrij gemaakt om dingen voor elkaar te krijgen. Dit proces doet zich op alle mogelijke terreinen voor, zowel in politiek als in het dagelijks leven. Ideeën en mensen komen veelal samen in een vereniging. Ook een burgercoöperatie is een vereniging, en zelfs meer dan dat! Gezamenlijk sta je sterk. Niemand kan zich er aan onttrekken: je hebt en maakt ALTIJD EEN KEUZE! Blijkbaar speelt de vorming van een burgercoöperatie hierbij helaas geen enkele rol. Het is erg jammer dat het doel niet is bereikt, maar ook een werkgroep BC De Rijpel moet haar keuze bepalen.

Gezond verstand

In de loop van de Corona crisis stak het fenomeen complotdenken flink de kop op. Velen laten zich liever meeslepen door hardnekkige (zelfs eeuwenoude) hoaxes, fake news, pseudowetenschappers en populisten dan door wetenschap, respectabele media en organisaties en uitgewerkte voorstellen tot structurele veranderingen. De Corona aanpak door eht kabinet verdient zeker geen lintje , maar om nou te stellen dat zij het slecht met ons voor hebben gaat er bij mij niet in. Net zo min als dat Bill Gates ons wil inenten met nanorobotjes en wereldheerschappij nastreeft. Er is helaas teveel aandacht voor de verkeerde ontwikkelingen. Goeie initiatieven komen daardoor niet of nauwelijks op de radar. Elke dag vullen de media hun kanalen met dezelfde onderwerpen. Er is slechts aandacht voor het 'oude normaal', terwijl het zou moeten gaan over het 'nieuwe normaal'! Nadenken en praten over een duurzame economie zonder wildgroei, herinrichting van de democratie, invoering van een onvoorwaardelijke basisinkomen, etc. Ga op zoek naar feiten en omarm de nuance …Daarenboven zit er een enorme woede en agressiviteit in dit sektarisch denken en worden anderen door complotdiscipelen uitgemaakt voor makke, slapende schapen.

Tenslotte

Er is (te) weinig tot geen ruimte voor vernieuwing en verandering. Per 1 januari 201 valt het doek voor de burgercoöperatie BC De Rijpel. Zoals gezegd, er ligt een dik dossier klaar voor mensen die de uitdaging van een wijkcoöperatie alsnog willen aangaan, maar de werkgroep zet na anderhalf jaar een punt achter het onderzoek. 

De website www.bcderijpel.nl gaat op zwart. De Facebook Pagina en Facebook Groep blijven in de lucht, maar worden niet meer geactualiseerd. 

Onze dank gaat uit naar een ieder die tot nu toe een bijdrage heeft willen en kunnen leveren of BC De Rijpel een warm hart toedraagt. Het was hoe dan ook een zeer inspirerende ervaring!

Het mailaderes Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. blijft openstaan voor reacties en nadere uitwisseling van gedachten. 

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie